Strona główna
KALENDARIUM 2019
Zapowiedź: Wydarzenia
2020-02-02

SPOTKANIA FORMACYJNE 2019


Warsztaty dla gwardianów:  04-07 listopada  (Góra św. Anny)Rekolekcje dla formatorów: 25-30 listopada (Góra św. Anny)

ZJAZD PRZEŁOŻONYCH
Zapowiedź: Wydarzenia
2019-11-07

 

Tegoroczne warsztaty dla przełożonych odbędą się

na 

Górze św. Anny
w dn. 04-07 listopada.

przyjazd 04. listopada na godz. 18.00; zakończenie 07. listopada w porze obiadowej

 

Tematyka warsztatów: Relacje braterskie we wspólnocie

 

Koszt zjazdu wynosi 420 zł / osobę.

 

 Zgłoszenia proszę przysyłać na adres mailowy:

 

gwardianiofm@gmail.com

 

[Proszę podać: imię, nazwisko, prowincję]

  

Zgłoszenia będą przyjmowane do 27 października 2019 r.

 

 

Proszę zabrać ze sobą albę i białą stułę

 

Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Prowincja Św. Jadwigi
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Prowincja Wniebowzięcia NMP
Bernardyni