Kongres w Splicie / Split 2012

W dniach od 16 do 23 września 2012 roku, w klasztorze braci w Splicie (Chorwacja), odbędzie się Kongres dla formatorów dwóch Konferencji naszego Zakonu - Północnosłowiańskiej i Południowosłowiańskiej.

Organizatorem Kongresu jest sekretariat generalny ds. formacji i studiów naszego Zakonu (zob. ...).

Uczestnikami spotkania powinni być dwaj bracia formatorzy z każdej Prowincji naszej Konferencji: 1) magister post nowicjatu (Domu Profesów Czasowych) oraz 2) animator duszpasterstwa powołań lub magister postulatu.

Tematyka Kongresu będzie związana z wybranymi mandatami ostatniej Kapitułu Generalnej:

a) znajomość i aplikacja Ratio Formationis Francescanae w formacji początkowej, duszpasterstwie powołań i w postulacie;

b) formacja franciszkańska a rady ewangeliczne;

c) formacja franciszkańska a życie sakramentalne;

d) towarzyszenie braciom przygotowującym się do kapłaństwa.

W przygotowniu Kongresu, każdy z ministrów prowincjalnych otrzymał z Kurii Generalnej kwestionariusz, który powinien być wypełniony przez formatorów każdego szczebla formacji (zob. ...).

Wyniki (owoce prac) każdego z Kongresów Kontynentalnych będą materiałem, którym zajmie się Międzynarodowy Kongres ds. Formacji, który odbędzie się we wrześniu 2013 roku.

Szczegóły związane z Kongresem w Splicie będą podane w przyszłości.

 

 

 

 

Provincie sv. Vaclava
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Prowincja Michała Archanioła
Prowincja Św. Jadwigi
Bernardyni