Międzyreligijne sympozjum naukowe / Katowice 2011

W przeddzień międzyreligijnego spotkania w Asyżu papieża Benedykta XVI z przedstawicielami chrześcijan różnych wyznań, światowych tradycji religijnych i ludzi dobrej woli, 26 października 2011 roku, w auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w Polsce, odbyło się międzyreligijne sympozjum naukowe zatytułowane Pielgrzymi prawdy, pielgrzymi pokoju.

Sympozjum zgromadziło wyznawców trzech wielkich religii, tj. chrześcijan, żydów i muzułmanów.

Wśród zaproszonych prelegentów byli: prezydent miasta Katowice p. Piotr Uszok, który przypomniał, iż miasto Katowice było i jest miastem wielokulturowym; ks. Tadeusz Czakański, który przedstawił ideę międzyreligijnych spotkań w Asyżu; dziekan WT UŚ ks. Andrzej Żądło, naczelny Rabin w RP p. Michael Schudrich, Mufti Ligi Muzułmańskiej w RP p. Nedal Abu Tabaq, którzy zaprezentowali pojęcia prawdy i pokoju, kolejno, w tradycji chrześcijańskiej, w Torze, i w Koranie; ks. Jacek Wojciech, który przypomniał iż życie każdego człowieka jest pielgrzymką do prawdy; p. Krzysztof Wieczorek, który zaprosił uczestników do pielgrzymki w i do pokoju.

Momentem kulminacyjnym spotkania było odczytanie, w trzech językach, Apelu o pokój (zob. ...). W języku polskim Apel przeczytał o. Witosław Sztyk OFM (rektor WSD OFM w Katowicach-Panewnikach), w języku hebrajskim p. Jehoshua Ellis (Rabin Gminy Żydowskiej w Katowicach), w języku arabskim p. Abdul Jabbar Koubaisy (Przewodniczący Ligii Muzułmańskiej w Katowicach).

Osobistej refleksji i modlitwie towarzyszyła kompozycja muzyczna pt. Viator oraz Viator – znak pokoju, wykonana przez śląskiego kompozytora p. Józefa Skrzeka.

Organizatorami sympozjum byli: Archidiecezja katowicka, Uniwersytet Śląski, Miasto Katowice.

Pośród uczestników spotkania byli bracia mniejsi z Katowic-Panewnik z Prowincji Wniebowzięcia NMP.

Kuria Generalna
Prowincja Michała Archanioła
Prowincja Wniebowzięcia NMP
Prowincja Św. Franciszka
Prowincja Matki Bożej Anielskiej