Rekolekcje dla formatorów / Góra św. Anny 2010


W klasztorze braci na Górze św. Anny (ul. Klasztorna 6, tel. +48 77 4630900, e-mail: annasancta@opole.opoka.org.pl), odbyły się tegoroczne (2010) rekolekcje dla formatorów naszej Konferencji. Rozpoczęlismy 15 listopada wieczorem, a zakończyliśmy 20 listoipada po obiedzie.

Prowadzącą rekolekcje była s. Hilaria Hatko SSND. Natomiast odpowiedzialnym za organizację był o. Witosław Sztyk OFM.

Na poszczególne dni rekolekcji wyznaczono jedną z Prowincji do prowadzenie modlitw oraz wygłoszenia homilii do czytań z danego dnia.

Dzięki życzliwości gwardiana sanktuarium o. Błażeja Kurowskiego OFM, zostalismy przyjęci za intencje.

Program rekolekcji był następujący:

15 listopada – poniedziałek (modlitwy i homilia – Prowincja Świętej Jadwigi)

17.30        przyjazd na Górę Świętej Anny / zakwaterowania
18.00        kolacja w refektarzu
20.00        spotkanie organizacyjne i rekreacja w salce rekreacyjnej

16 listopada – wtorek (modlitwy i homilia – Prowincja Świętego Franciszka)

07.30        Msza Święta z jutrznią w bazylice
08.30        śniadanie w refektarzu / kawa w salce rekreacyjnej
10.00        konferencja i godzina czytań w bazylice
                rozmyślanie indywidualnie (miejsce do wyboru)
11.45        Anioł Pański i godzina południowa w bazylice
12.00        obiad w refektarzu / kawa w salce rekreacyjnej
15.30        konferencja / adoracja / nieszpory w bazylice
18.00        kolacja w refektarzu
20.00        dzielenie się wiarą: spotkanie i rekreacja w salce rekreacyjne / kompleta indywidualnie

17 listopada – środa (modlitwy i homilia – Prowincja Wniebowzięcia NMP)

07.30        Msza Święta z jutrznią w bazylice
08.30        śniadanie w refektarzu / kawa w salce rekreacyjnej
10.00        konferencja i godzina czytań w bazylice
                rozmyślanie indywidualnie (miejsce do wyboru)
11.45        Anioł Pański i godzina południowa w bazylice
12.00        obiad w refektarzu / kawa w salce rekreacyjnej
15.30        konferencja / adoracja / nieszpory w bazylice
18.00        kolacja w refektarzu
20.00        omówienie spraw formacyjnych Konferencji Północnosłowiańskiej
                rekreacja w salce rekreacyjnej / kompleta indywidualnie

18 listopada – czwartek (modlitwy i homilia – Niepokalanego Poczęcia NMP)

07.30        Msza Święta z jutrznią w bazylice
08.30        śniadanie w refektarzu / kawa w salce rekreacyjnej
10.00        konferencja i godzina czytań w bazylice
                rozmyślanie indywidualnie (miejsce do wyboru)
11.45        Anioł Pański i godzina południowa w bazylice
12.00        obiad w refektarzu / kawa w salce rekreacyjnej
15.30        konferencja / adoracja / nieszpory w bazylice
18.00        kolacja w refektarzu
20.00        „spotkanie w grupach formacyjnych” w miejscach wyznaczonych
21.00        rekreacja w salce rekreacyjnej / kompleta indywidualnie

19 listopada – piątek (modlitwy i homilia – Prowincja Matki Bożej Anielskiej)

07.30        Msza Święta z jutrznią w bazylice
08.30        śniadanie w refektarzu / kawa w salce rekreacyjnej
10.00        konferencja i godzina czytań w bazylice
                rozmyślanie indywidualnie (miejsce do wyboru)
11.45        Anioł Pański i godzina południowa w bazylice
12.00        obiad w refektarzu / kawa w salce rekreacyjnej
15.30        konferencja / adoracja / nieszpory w bazylice
18.00        kolacja w refektarzu
20.00    patrząc w przyszłość – propozycje inicjatyw formacyjnych: spotkanie i rekreacja w salce rekreacyjnej; kompleta indywidualnie

20 listopada – sobota (modlitwy i homilia – Prowincja Michała Archanioła)

07.30        Msza Święta z jutrznią w bazylice
08.30        śniadanie w refektarzu / kawa w salce rekreacyjnej
10.00        konferencja i godzina czytań w bazylice
                podsumowanie rekolekcji w salce rekreacyjnej
11.45        Anioł Pański i godzina południowa w bazylice
12.00        obiad w refektarzu / kawa w salce rekreacyjnej / zakończenie rekolekcji

Uczestnikami rekolekcji byli:

Prowadząca rekolekcje: s. Hilaria Hatko SSND

Prowincja św. Franciszka:

1. o. Łazarz Kwiatkowski / animator duszpasterstwa powołań
2. o. Augustyn Zygmunt / magister nowicjatu
3. o. Tarsycjusz Krasucki / magister junioratu
4. o. Bożysław Timoszyk / magister kleryków, sekretarz formacji i studiów

Prowincja św. Jadwigi:

1. o. Jozue Szymański / animator powołaniowy
2. o. Augustyn Feliszek / animator powołaniowy
3. o. Jonasz Pyka / magister postrulatu
4. o. Jakub Świtalski/ wicemagister postulantu
5. o. Michał Borecki / ojciec duchowny profesów czasowych
6. br. Przemysław Wentowski / katecheta

Prowincja Matki Bożej Anielskiej:

1. o. Grzegorz Chomiuk OFM / magister nowicjatu
2. o. Krzysztof Paszkiewicz / rektor WSD, sekretarz formacji i studiów

Prowincja św. Michała Archanioła:

1. o. Walenty Tokar / magister postulatu
2. o. Oliwier Szopa / magister nowicjatu
3. o. Konstanty Gawicki / magister profesów czasowych
4. o. Romuald Zagórski / animator powołaniowy

Prowincja Niepokalanego Poczęcia NMP:

1. o. Zefiryn Mazur / animator powołaniowy
1. o. Nikodem Sobczyński / magister nowicjatu
2. br. Laurenty Ryguła / wicemagister profesów czasowych

Prowincja Wniebowzięcia NMP:

1. o. Idzi Soroburski / animator powołaniowy
2. o. Melchizedek Olejok / magister postulatu
3. o. Józef Czura / magister nowicjatu
4. o. Ezechiasz Cieśla magister nowicjatu na Ukrainie
5. o. Jan Vianney Sokalski / magister profesów czasowych na Ukrainie
6. o. Witosław Sztyk / rektor WSD, sekretarz formacji i studiów

Suma: 25 braci uczestników + Siostra = 26 osób

Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Bernardyni
Prowincja Św. Franciszka
Prowincja Św. Jadwigi