Sesja franciszkańska / Kraków 2011

Dnia 29 listopada 2011 roku, w auli błogosławionego Jakuba, przy klasztorze Franciszkanów Konwentualnych w Krakowie, odbyła się XI Sesja franciszkańska zatytułowana "Virgo ecclesia facta. Maryja - Dziewica uczyniona Kościołem".

Organizatorem sesji było WSD Franciszkanów Konwentualnych w Krakowie oraz Instytut Studiów Franciszkańskich w Krakowie.

Program sesji był następujący:

9.00       Rozpoczęcie sesji

                o. dr Andrzej Zając OFMConv

                Instytut Studiów Franciszkańskich

9.15       Matka Jezusa Kościołem w refleksji biblijnej

                o. dr Piotr Gryziec OFMConv

                WSD Franciszkanów Maksymiliana Marii Kolbego, Kraków

9.45       Maryja w pismach świętego Franciszka

                o. dr Syrach Janicki OFM

                WSD Franciszkanów, Katowice-Panewniki

10.15     Pytania i dyskusja

10.30     Przerwa

11.00     Maryja w porządku do nas.

                 O podstawach macierzyństwa duchowego w mariologii Jana Dunsa Szkota

                o. dr hab. Romuald Kośla OFM

                UPJPII – WSD Franciszkanów, Kalwaria Zabrzydowska

11.30     Myśl maryjna świętego Maksymiliana

                o. prof. dr hab. Grzegorz Bartosik OFMConv

                UKSW – WSD Franciszkanów, Łódź Łagiewniki

12.00     Pytania i dyskusja

12.15     Podsumowanie

12.45     Msza Święta

                Przewodniczenie i homilia:

                Prowincjał o. Jarosław Zachariasz OFMConv, Kraków

13.45     Obiad

Pośród uczestników sesji byli bracia studenci i junioryści pięciu Prowincji franciszkańskich (ponad 200 braci), których Seminaria są związane umową o współpracę z UPJPII w Krakowie (WSD OFMCap, Kraków; WSD OFMConv, Kraków; WSD OFM, Kraków-Bronowice; WSD OFM, Kalwaria Zebrzydowska; WSD OFM, Katowice-Panewniki).

Prowincja Michała Archanioła
Provincie sv. Vaclava
Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Prowincja Wniebowzięcia NMP
Kuria Generalna