Spotkanie gwardianów / Kalwaria Zebrzydowska 2010

W dniach od 22 do 25 listopada 2010 roku w Sanktuarium Matki Bożej w Kalwarii Zebrzydowskiej spotkali się gwardiani Konferencji Północnosłowiańskiej OFM z Polski i Ukrainy, by poprzez refleksję nad słowem Bożym i dokumentami Zakonu wytyczyć sobie konkretne cele do zrealizowania we wspólnotach braterskich w najbliższych latach. Spotkanie zostało zorganizowane przez Sekretariat Formacji i Studiów Konferencji Północnosłowiańskiej OFM oraz Generalny Sekretariat ds. Formacji i Studiów.

Ojcowie prowincjałowie zaprosili gwardianów do wspólnej refleksji nad dokumentami: Posługa władzy i posłuszeństwo, Niosący dar Ewangelii, Rozpocząć na nowo od Ewangelii oraz Zatrzymać się, aby rozeznać. Zgodnie z metodologią Emaus przełożeni poszczególnych wspólnot chcieli wyjść naprzeciw Memorandum ostatniej Kapituły Generalnej (2009).

Sprawowanej każdego dnia Eucharystii przewodniczyli poszczególni ministrowie prowincjalni. Oni też wygłosili homilie, które wprowadzały nas w tematykę obrad. Referaty prezentujące dokumenty Magisterium Kościoła i Zakonu Braci Mniejszych wygłosili o. Witosław Sztyk OFM z Katowic-Panewnik i o. Sergiusz Bałdyga OFM z Rzymu. Podczas wspólnie sprawowanej Liturgii Godzin proszono o pomoc Ducha Świętego w przygotowaniu odpowiedzi na pytania, które zostały postawione przez ojców kapitulnych: gdzie jesteśmy? dokąd zmierzamy? gdzie prowadzi nas Duch Boży?

Dzięki refleksji i dzieleniu się opiniami gwardiani zauważyli, iż potrzeba ponownego postawienia słowa Bożego na centralnym miejscu życia naszych wspólnot. Życie sakramentalne i lektura Ewangelii są bowiem nieodzowne, jeżeli chce się nadal być czytelnym znakiem dla świata. Nie można bowiem przyprowadzić nikogo do Chrystusa, jeśli nie słucha się Jego słów.

Ważnym aspektem życia franciszkańskiego powinno być również niezamykanie się na sprawy tego świata, ale pokorne i świadome umożliwienie Bogu na przemienienie go w obszar Jego działania. Nie wolno obawiać się współczesności, lecz w oparciu o słowo Boże trzeba mężnie wyjść mu naprzeciw, tak jak to robił w swoich czasach Biedaczyna z Asyżu i pierwsze pokolenia braci. Trzeba myśleć o przyszłości, której ziarna zasiane są w naszej rzeczywistości. Posługa przełożonego powinna być pełniona z delikatnością i w wielkiej odpowiedzialności za braci.

Program spotkania był następujący:

Poniedziałek

18.00    Zakwaterowanie / portiernia w Domu Pielgrzyma
19.00    Kolacjo-rekreacja / refektarz w klasztorze

Wtorek

07.00    Msza święta z jutrznią / bazylika (celebrans: o. Czesław Gniecki OFM; homilia: o. Filemon Janka OFM)
08.00    Śniadanie / Dom Pielgrzyma
09.00    Prezentacje / aula w budynku WSD
            - Kilka słów wprowadzenia / o. Witosław Sztyk OFM
            - Przesłanie Ministra Generalnego / o. Sergiusz Bałdyga OFM
            - Posługa władzy i posłuszeństwo / o. Witosław Sztyk OFM
10.15    Przerwa / kawa w holu budynku WSD
10.45    Prezentacje / aula w budynku WSD
            Niosący dar Ewangelii / o. Witosław Sztyk OFM
            Rozpocząć na nowo od Chrystusa / o. Sergiusz Bałdyga OFM
            Zatrzymać się, aby rozeznać / o. Sergiusz Bałdyga OFM
12.45    Obiad / Dom Pielgrzyma
15.00    Metodologia / aula w budynku WSD
            Metodologia Emaus / o. Witosław Sztyk OFM
16.00    Przerwa / kawa w holu budynku WSD
16.30    Metodologia / aula w budynku WSD
            Ewangelia: żyjemy – zwracamy – odnawiamy / o. Sergiusz Bałdyga OFM
            Znaki i gesty / o. Witosław Sztyk OFM
18.00    Nieszpory / bazylika (prowadzący: o. Ksawery Majewski OFM)
18.30    Kolacja / Dom Pielgrzyma
20.00    Rekreacja / Dom Pielgrzyma

Środa

07.00    Msza święta z jutrznią / bazylika (celebrans: o. Teodor Knapczyk; homilia: o. Dobrosław Kopysteryński OFM;
08.00    Śniadanie / Dom Pielgrzyma
09.00    Praktyka: Gdzie jesteśmy? / aula w budynku WSD
            Gdzie jesteśmy – gdy chodzi o nasze życie wiary i modlitwy? / o. Sergiusz Bałdyga OFM
            Gdzie jesteśmy – gdy chodzi o życie we wspólnocie braterskiej? / o. Witosław Sztyk OFM
10.15    Przerwa / kawa w holu budynku WSD
10.45    Praktyka: Gdzie jesteśmy? / aula w budynku WSD
            Gdzie jesteśmy – w Kościele? / o. Sergiusz Bałdyga OFM
            Gdzie jesteśmy – w świecie? / o. Witosław Sztyk OFM
12.30    Obiad / Dom Pielgrzyma
15.00    Spotkanie w grupach prowincjalnych / miejsca wyznaczone
16.00    Przerwa / kawa w holu budynku WSD
16.30    Spotkanie we grupach prowincjalnych c.d. / miejsca wyznaczone
18.00    Nieszpory / bazylika (prowadzący: o. Witosław Sztyk OFM)
19.00    Kolacja-rekreacja / Dom Pielgrzyma

Czwartek

07.00    Msza święta z jutrznią / bazylika (celebrans: o. Wacław Chomik OFM; homilia: o. Ezdrasz Biesok OFM)
08.00    Śniadanie / Dom Pielgrzyma
09.00    Panel Prowincjałów / aula w budynku WSD:
            Gdzie jesteśmy w Prowincji świętego Franciszka / o. Filemon Janka OFM
            Gdzie jesteśmy w Prowincji Matki Bożej Anielskiej / o. Nikodem Gdyk OFM
            Gdzie jesteśmy w Prowincji świętego Michała Archanioła / o. Dobrosław Kopysteryński OFM
10.15    Przerwa / kawa w holu budynku WSD
10.45    Panel Prowincjałów / aula w budynku WSD:
            Gdzie jesteśmy w Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP / o. Czesław Gniecki OFM
            Gdzie jesteśmy w Prowincji świętej Jadwigi / o. Wacław Chomik OFM
            Gdzie jesteśmy w Prowincji Wniebowzięcia NMP / o. Ezdrasz Biesok OFM
12.30    Obiad / Dom Pielgrzyma

www.panewniki.pl

Prowincja Michała Archanioła
Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Prowincja Św. Jadwigi
Kuria Generalna