Spotkanie juniorystów / Chorzów 2008

W Chorzowie (Franciszkańskie Centrum Młodzieżowo-Powołaniowe Trzej Towarzysze; ul. Franciszkańska 1; 41-506 Chorzów – Klimzowiec; tel. +48 32 247 38 70; e-mail: centrum@trzejtowarzysze.pl), od 2 do 5 czerwca 2008 r. odbyło się spotkanie formacyjne braci juniorystów Konferencji Północnosłowiańskiej.

Myślą przewodnią spotkania były słowa „Napełnić ziemię Ewangelią Chrystusa”., przypominające, iż misją i zadaniem braci mniejszych jest głoszenie i wcielanie w życie Dobrej Nowiny o Królestwie Bożym. Przez trzy dni, zastanawialiśmy się, jak w dzisiejszym świecie, życiem i świadectwem słowa, realizować nasze powołanie.

Uczestnikami spotkania było 21 braci juniorystów z następujących Prowincji: św. Franciszka (5 braci), św. Jadwigi (5 braci), Niepokalanego Poczęcia (4 braci), Wniebowzięcia NMP (7 braci).

Oprócz codziennej, wspólnej Eucharystii i Liturgii Godzin, bracia wysłuchali następujących wykładów: o. Syrach Janicki OFM – Posłani na cały świat dawali świadectwo głosowi Boga słowem i czynem; o. Dymitr Żeglin OFM - Iść do saracenów i innych niewiernych; o. Witosław Sztyk OFM - Franciszkańskie świadectwo życia.

Dodatkową atrakcją było zwiedzanie zabytkowej kopalni węgla kamiennego w Zabrzu.

Wyrazy wdzięczności, należą się br. Konradowi Zastawnemu, który z ramienia Sekretariatu Formacji i Studiów Konferencji, był organizatorem całego spotkania.

Program spotkania miał następujący przebieg:

02 czerwca - poniedziałek

19.00 - kolacja połączona z rekreacją

03 czerwca - wtorek / Posłani na cały świat dawali świadectwo głosowi Boga słowem i czynem –  franciszkańska posługa słowa / animacja: bracia Prowincji św. Jadwigi

07.30 - modlitwy poranne, jutrznia z godziną czytań
08.15 - śniadanie + kawa
09.30 - konferencja (o. Syrach Janicki OFM)
11.00 - Eucharystia
12.30 - obiad
18.45 - nieszpory
19.00 - kolacja połączona z rekreacją

04 czerwca - środa / Iść do saracenów i innych niewiernych – misje franciszkańskie / animacja: bracia Prowincji św. Franciszka

07.30 - modlitwy poranne, jutrznia z godziną czytań
08.15 - śniadanie + kawa
09.30 - konferencja (o. Dymitr Żeglin OFM)
11.00 - Eucharystia
12.30 - obiad
18.45 - nieszpory
19.00 - kolacja połączona z rekreacją

Czwartek 5 czerwca / Franciszkańskie świadectwo życia / animacja: bracia Prowincji Wniebowzięcia NMP

07.30 - modlitwy poranne, jutrznia z godziną czytań
08.15 - śniadanie + kawa
09.30 - konferencja (o. Witosław Sztyk OFM)
11.00 - Eucharystia
12.30 - obiad i zakończenie spotkania

Kuria Generalna
Prowincja Michała Archanioła
Provincie sv. Vaclava
Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Prowincja Wniebowzięcia NMP