Spotkanie z Ministrem Generalnym / Góra Świętej Anny 2013

Spotkanie z Ministrem Generalnym / Góra Świętej Anny 2013

"ODNÓW W SOBIE DAR WIARY" - pod takim tytułem, w dniach 23-26 czerwca 2013 roku, w Domu Pielgrzyma na Górze Świętej Anny, odbędzie się spotkanie ministra generalnego naszego Zakonu fr. Michaela Perry z młodymi braćmi naszej Konferencji, tzn. z postulantami, nowicjuszami, profesami czasowymi, a także z profesami wieczystymi zmierzającymi do kapłaństwa, którym będą towarzyszyli ich formatorzy wraz z ministrami prowincjalnymi poszczególnych Prowincji.

Wraz z ministrem generalnym, na wspomniane spotkanie, przyjadą: abp fr. José Rodríguez Carballo OFM (sekretarz Kongregacji ds. Życia Konsekrowanego), fr. Ernest Siekierka OFM (definitor generalny Zakonu), fr. Vidal Rodríguez Lopez OFM (sekretarz generalny formacji i studiów), fr. Sergiusz Bałdyga OFM (wice sekretarz generalny tegoż sekretariatu).

Podział obowiązków (21.06.2013):

1. Z ramienia naszej Konferencji, za organizację spotkania jest odpowiedzialny fr. Witosław J. Sztyk OFM (witoslaw2@interia.pl).

2. Tłumacze z języka włoskiego na jezyk polski i odwrotnie:

- fr. Maciej Olszewski (magister postulatu Prowincji Świętego Franciszka) - koordynator
- fr. Kamil Paczkowski (rektor WSD Prowincji Świętego Franciszka)
- fr. Wawrzyniec Wojtyra (sekretarz formacji i studiów oraz rektor WSD Prowincji Świętej Jadwigi)
- fr. Edwin Kozicki (magister postulatu Prowincji Matki Bożej Anielskiej)
- fr. Konstanty Gawicki (magister profesów czasowych Prowincji Świętego Michała Archanioła)

3. Tłumacze z języka czeskiego i słowackiego na włoski i/lub polski i odwrotnie:

- fr. Remigiusz Górski (Prowincja Najświetszego Zbawiciela) - koordynator
- fr. Bernard Mlecka (nowicjusz z Prowincji Świętego Wacława)

4. Oprawa muzyczna spotkania:

- zespół muzyczny WSD Prowincji Świętego Franciszka

5. Liturgia:

- fr. Idzi Soroburski (animator powołaniowy Prowincji Wniebowzięcia NMP)

6. Multimedia:

- fr. Dominik Banaś (magister DPC i wice rektor WSD Prowincji Świętej Jadwigi)

7. Zdjęcia i media:

- fr. Filip Kahlert (magister DPC, Prowincja Wniebowzięcia NMP)
- fr. Anioł ... (profes czasowy, Prowincja Matki Bożej Anielskiej)
- fr. ?

 

Program spotkania (propozycja z dnia 21.06.2013):

 

23.06.2013 (niedziela)

18.00                 Przyjazd i zakwaterowanie w Domu Pielgrzyma
                        (recepcja na parterze w Domu Pielgrzyma)

19.00                 Kolacja w stołówce

20.00                 Moderator rekreacji:
                        fr. Sylwester Brzeziński (sekretarz FiS Prowincji Świętego Franciszka)  
                
                        Multimedialne prezentacje poszczególnych Prowincji w auli
                        - przygotowanie: WSD poszczególnych Prowincji (max. 10 minut)

24.06.2013 (poniedziałek)

07.30                 Msza święta w języku polskim z jutrznią w auli
                        - czytania i jutrznia w różnych językach
                        - przewodniczenie: fr. Ernest Siekierka (definitor generalny)
                        - homilia: fr. Michael Perry (minister generalny)
                        - koncelebransi:
                        fr. Alan Brzyski (minister prowincjalny Prowincji Świętej Jadwigi)
                        fr. Antonin Brząkalik (minister prowincjalny Prowincji Wniebowzięcia NMP)
                        
08.30                 Śniadanie w stołówce

09.30                 Moderator sesji przedpołudniowej:
                        fr. Patryk Olich (wikariusz prowincjalny Prowincji Świętego Michała Archanioła)

                        - Przywitanie gości w auli (fr. Rufin Maryjka, prezes Konferencji)
                        - Kwestie organizacyjne (fr. Witosław Sztyk, sekretarz FiS Konferencji)
                        - Przedstawienie stanu formacji w Konferencji (fr. Witosław Sztyk, sekretarz FiS Konferencji)

10.00                 Słowo ministra generalnego fr. Michaela Perry

10.45                 Przerwa

11.15-12.00         Wykład: "Być znakiem i narzędziem komunii"
                        (fr. Ernest Siekerka, definitor generalny)

12.15                 Modlitwa południowa w auli
                        - przewodniczy: fr. Matus Racek, sekretarz FiS Prowincji Najświętszego Zbawiciela

12.30                 Obiad w stołówce

15.00                 Moderator sesji popołudniowej:
                        (fr. Grzegorz Chomiuk magister nowicjatu Prowincji Matki Bożej Anielskiej)
                       
                        Wykład: "Znaczenie studium w formacji franciszkańskiej"
                        (fr. Vidal Rodríguez Lopez, sekretarz generalny FiS)

16.00                 Przerwa (kawa, herbata, ciastka w holu)

16.30-17.30        Wykład: "Formacja w erze cyfrowej"
                       (fr. Sergiusz Bałdyga, wice sekretarz FiS)

18.00                 Nieszpory z godziną czytań w auli
                        - przewodniczy: fr. Andrzej Duk (rektor WSD Prowincji Matki Bożej Anielskiej)

                       Kolacja w stołówce

20.00                Sanktuarium Świętej Anny – historia
                       (bazylika - fr. Błażej Kurowski, kustosz sanktuarium)

20.30-21.30        Adoracja w bazylice
                       - prowadzenie: fr. diakon z Prowincji Świętego Franciszka + zespół

25.06.2013 (wtorek)

07.30               Msza święta po łacinie z jutrznią
                      - czytania i jutrznia w różnych językach
                      - przewodniczenie i homilia:
                      abp fr. José R. Carballo OFM (sekretarz Kongregacji ds. Życia Konsekrowanego)
                      - koncelebransi:
                      fr. Dobrosław Kopysterynski (minister prowincjalny Prowincji Świętego Michała Archanioła)
                      fr. Filemon Janka (minister prowincjalny Prowincji Świętego Franciszka)

08.30               Śniadanie w stolówce

09.30               Moderator sesji przedpołudniowej:
                      fr. Jozue Szymański (magister DPC i definitor Prowincji Świętej Jadwigi)
                     
                      Wykład: "Odnów dar Boży, który jest w Tobie"
                      (abp fr. José R. Carballo OFM (sekretarz Kongregacji ds. Życia Konsekrowanego)

10.30               Przerwa (kawa, herbata, ciastka w holu)

11.00-12.00       Dialog z abp fr. José R. Carballo OFM

12.15               Modlitwa południowa w auli
                      - przewodniczy: fr. Ariel Krzywda (magister DPC Prowincji Matki Bożej Anielskiej)

12.30               Obiad w stołówce

15.00–16.30       Droga krzyżowa na kalwarii z inscenizacją
                      - prowadzenie: bracia z Prowincji Świętej Jadwigi

18.00               Nieszpory z godziną czytań w auli
                      - przewodniczy: fr. Honorat Ćwikła (magister DPC Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP)

                      Kolacja w stołówce

20.00               Rekreacja

21.15               Teatr A – Spektakl plenerowy: "Pieśń o Świetym Franciszku"

26.06.2013 (środa)

07.30               Msza święta po włosku z  jutrznią w bazylice
                      - czytania i jutrznia w różnych językach
                      - przewodniczenie i homilia: fr. Michael Perry (minister generalny)
                      - koncelebransi:
                      fr. Rufin Maryjka (minister prowincjalny Prowincji Matki Bożej Anielskiej)
                      fr. Jeremias Kvaka (minister prowincjalny Prowincji Najświętszego Zbawiciela)

08.30               Śniadanie w stołówce

09.30               Moderator sesji przedpołudniowej:
                      fr. Remigiusz Gruca (magister nowicjaty Prowincji Świętej Jadwigi)
                     
                      Relacja ministra generalnego fr. Michaela Perry
                      Dialog z ministrem generalnym

11.00               Przerwa

11.30               Zakończenie spotkania w auli
                      - podsumowanie spotkania (fr. Witosław Sztyk)
                      - słowo definitora generalnego fr. Ernesta Siekierki
                      - przesłanie ministra generalnego fr. Michaela Perry
                      - podziękowania (fr. Rufin Maryjka)

                      Modlitwa południowa
                      - przewodniczy: o. Walenty Tokar (magister postulatu Prowincji Świętego Michała Archanioła)

12.30               Obiad w stołówce

                      Zakończenie spotkania

 

Bernardyni
Prowincja Św. Jadwigi
Prowincja Św. Franciszka
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Kuria Generalna