Warsztaty dla formatorów / Kraków-Bronowice 2012

Tegoroczne (23-27.04.2012) warsztaty dla formatorów Konferencji Północnosłowiańskiej odbyły się w klasztorze braci w Krakowie-Bronowicach (ul. Ojcowska 1, 31-344 Kraków; tel. +48 12 6378555; e-mail ariel_k@wp.pl i/lub wsdofm@op.pl).

Temat warsztatów dotyczył „mechanizmów uzależnień”.

W spotkaniu uczestniczyło 19 braci z sześciu Prowincji naszej Konferencji: Prowincja świętego Franciszka (2); Prowincja Świętej Jadwigi (2); Prowincja Matki Bożej Anielskiej (4); Prowincja Świętego Michała Archanioła (3); Prowincja Niepokalanego Poczęcia NMP (2); Prowincja Wniebowzięcia NMP (6).

Odpowiedzialnymi za organizację warszatów byli: o. Witosław J. Sztyk OFM (sekretarz formacji i studiów Konferencji z Prowincji Wniebowzięcia NMP) oraz o. Ariel Krzywda OFM (magister profesów czasowych z Prowincji Matki Bożej Anielskiej).

Program warsztatów był następujący:

23 kwiecień - poniedziałek

19.00               kolacja połączona z rekreacją w salce rekreacyjnej

24 kwiecień – wtorek
Msza Święta z homilią i modlitwy / Prowincja Świętego Franciszka

07.15               Msza Święta z jutrznią w kaplicy seminaryjnej
08.15               śniadanie w refektarzu + kawa w salce rekreacyjnej
09.00–12.30     mgr Ewa Kosińska (psycholog, terapeuta, edukator);
                       Specyfika uzależnień – wprowadzenie teoretyczne z ćwiczeniami:
                       - czym są uzależnienia i jak dochodzi do ich powstawania;
                       - najczęstsze rodzaje uzależnień;
                       - czynniki osobowościowe i sytuacyjne sprzyjające powstawaniu uzależnień.
12.30-13.00      możliwość indywidulanej rozmowy z p. Ewą
13.15               obiad
14.30–16.30     c.d. pracy warsztatowej
17.45               nieszpory z godziną czytań w kaplicy seminaryjnej
18.15               kolacja w refektarzu
20.00               rekreacja w salce rekreacyjnej

25 kwiecień - środa
Msza Święta z homilią i modlitwy / Prowincja Świętej Jadwigi

07.15                Msza Święta z jutrznią w kaplicy seminaryjnej
08.15                śniadanie w refektarzu + kawa w salce rekreacyjnej
09.00–12.30      dr Barbara Zachara (psycholog, terapeuta);
                        Uzależnienie umysłu – niezdrowe nawyki myślowe:
                        1. Wprowadzenie w zagadnienie.
                        2. Warsztaty:
                        - schematy  poznawcze w myśleniu o sobie i otoczeniu;
                        - rola przekazów rodzicielskich w kształtowaniu postaw;
                        - poczucie własnej wartości a uzależnienia.
12.30-13.00       możliwość indywidulanej rozmowy z p. Barbarą
13.15                obiad
14.30–16.30      c.d. pracy warsztatowej
17.45                nieszpory z godziną czytań w kaplicy seminaryjnej
18.15                kolacja w refektarzu
20.00                rekreacja w salce rekreacyjnej

26 kwiecień - czwartek
Msza Święta z homilią i modlitwy / Prowincja Niepokalanego Poczęcia NMP

07.15                Msza Święta z jutrznią w kaplicy seminaryjnej
08.15                śniadanie w refektarzu + kawa w salce rekreacyjnej
09.00–13.00      Ewa Kosińska, Barbara Zachara (w dwóch grupach);
                        I. Uzależnienie od pornografii i seksu:
                        1. Prezentacja filmowa i wprowadzenie w problematykę.
                        2. Warsztaty:
                        - analiza problemów występujących u kandydatów do kapłaństwa;
                        - nawyki masturbacyjne;
                        - niezdrowe relacje interpersonalne.
                        II. Uzależnienie od komunikatorów internetowych i serwisów społecznościowych:
                        1. Wprowadzenie w tematykę.
                        2. Warsztaty:
                        - zaspokajanie potrzeb osobistych w bezpośrednich kontaktach;
                        - zaspokajanie potrzeb osobistych w kontaktach przez Internet.
13.15                obiad i czas wolny

27 kwiecień – piątek
Msza Święta z homilią i modlitwy / Prowincja Wniebowzięcia NMP

07.15                Msza Święta z jutrznią w kaplicy seminaryjnej
08.15                śniadanie w refektarzu + kawa w salce rekreacyjnej
09.00–12.30      mgr Monika Janczura (psycholog, specjalista psychologii klinicznej);
                       1. Konsekwencje wychowania w rodzinie z problemem alkoholowym – omówienie zagadnienia.
                       2. Warsztaty:
                       - rozpoznawanie symptomów DDA;
                       - specyfika reakcji emocjonalnych u DDA;
                       - możliwości wspierania rozwoju i pomocy psychologicznej.
12.30-13.00      możliwość indywidulanej rozmowy z p. Moniką
13.15               obiad
14.30–16.30     c.d. pracy warsztatowej
17.45               nieszpory z godziną czytań w kaplicy seminaryjnej
18.15               kolacja w refektarzu
20.00               rekreacja w salce rekreacyjnej i zakończenie warszatatów

Prowincja Wniebowzięcia NMP
Provincie sv. Vaclava
Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Prowincja Św. Franciszka
Bernardyni