Warsztaty dla Gwardianów

Warsztaty dla Gwardianów naszej Konferencji odbędą się w dniach 17-20 listopada br w Kalwarii Zebrzydowskiej. Zajęcia od 17-go, godzina 12.oo - przyjazd i zakwaterowanie. Gwardiani z dalszych zakątków (względem Kalwarii) mogą przyjechać już 16-go listopada. Pierwsze dwa dni poświęcone będą pracy w Sanktuariach naszych Prowincji. Dwa pozostałe: problemowi Kryzysu Wieku Średniego (prowadzić je będzie p. Ewa Kusz, psycholog i psychoterapeuta) oraz lepszemu wykorzystaniu energii w naszych domach. Więcej informacji w matriałach wysłanych przez Przewodniczącego Konferencji.

Provincie sv. Vaclava
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Kuria Generalna
Prowincja Św. Jadwigi
Prowincja Michała Archanioła