WARSZTATY DLA GWARDIANÓW

PROGRAM

„Rola przełożonego we wspólnocie zakonnej”

 

6.11.2017 / poniedziałek

18.00    Zakwaterowanie / recepcja w Domu Pielgrzyma
19.00    Kolacjo-rekreacja / duża jadalnia Dom Pielgrzyma

7.11.2017 / wtorek

07.00    Msza święta z jutrznią / kaplica
08.00    Śniadanie / Duża Jadalnia w Domu Pielgrzyma
09.00    Wprowadzenie o. dr Hieronim Stypa OFM, sekretarz FiS Konferencji
              (Sala św. Maksymiliana Kolbego w Domu pielgrzyma)

09.15    o. dr Dobromir Jasztal OFM
             Prerogatywy, zadania i obowiązki przełożonego wspólnoty zakonnej
            
- na podstawie dokumentów Kościoła i Zakonu

10.30    Przerwa / kawa – sala św. Franciszka
11.00    Panel dyskusyjny: (Sala św. Maksymiliana Kolbego w Domu Pielgrzyma)
13.00    Obiad / duża jadalnia w Domu Pielgrzyma
15.00    Ks. dr Zenon Klawikowski SDB
             Profil przełożonego zakonnego (Sala św. Maksymiliana Kolbego w Domu Pielgrzyma)
15.45    Przerwa / kawa – sala św. Franciszka
16.15    Wykład cd. /
18.00    Nieszpory z godziną czytań / kaplica w Domu Pielgrzyma
18.30    Kolacja / duża jadalnia w Domu Pielgrzyma
20.00    Rekreacja / duża jadalnia Dom Pielgrzyma

8.11.2017 / środa

07.00    Msza święta z jutrznią / bazylika           
08.00    Śniadanie / Duża Jadalnia w Domu Pielgrzyma
09.00    o. dr Mateusz Hinc OFMCap
             „Relacje przełożony - podwładny z punktu widzenia psychologa i zakonnika
              (Sala św. Maksymiliana Kolbego w Domu pielgrzyma)
10.15    Przerwa / kawa – sala św. Franciszka
11.00    Zajęcia cd. / (Sala św. Maksymiliana Kolbego w Domu Pielgrzyma)
13.00    Obiad / duża jadalnia w Domu Pielgrzyma
15.00    Ks. Dariusz Bartocha SDB
            "Programowanie życia apostolskiego wspólnoty"(Sala św. Maksymiliana Kolbego w Domu Pielgrzyma)
15.45    Przerwa / kawa – sala św. Franciszka
16.15    Zajęcia cd. / (Sala św. Maksymiliana Kolbego w Domu pielgrzyma)
18.00    Nieszpory z godzina czytań / kaplica w Domu Pielgrzyma
19.00    Kolacja-rekreacja / duża jadalnia w Domu Pielgrzyma

9.11.2017 / czwartek

07.00    Msza święta z jutrznią / kaplica w Domu Pielgrzyma
08.00    Śniadanie / duża jadalnia w Domu Pielgrzyma
09.00    Bezpieczeństwo w ujęciu wieloaspektowym - prelekcja nt. zagrożeń związanych

             m.in. z cybernetyką (p. Tadeusz Żołnowski)

09.50   Podsumowanie warsztatów - o. Hieronim Stypa

10.00    Przerwa / kawa– sala św. Franciszka

10.15    Spotkania z ministrami prowincjalnymi / miejsca wyznaczone w Domu Pielgrzyma
13.00    Obiad / Duża Jadalnia w Dom Pielgrzyma

            Zakończenie spotkania

Bernardyni
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Prowincja Św. Jadwigi
Prowincja Wniebowzięcia NMP
Provincie sv. Vaclava