WARSZTATY DLA GWARDIANÓW 2018

Ojcostwo kapłana-zakonnika
Zagrożenia i perspektywa dojrzałości

 

PONIEDZIAŁEK, 05 listopada

 18.00  Zakwaterowanie (recepcja w Domu Pielgrzyma)

 19.00  Kolacjo-rekreacja (klasztor)

 

WTOREK, 06 listopada

 7.00  Msza z Jutrznią (bazylika)

 8.00  Śniadanie (restauracja)

 9.00  Wprowadzenie (sala papieska): o. Hieronim Stypa OFM, sekretarz FiS Konferencji 

 9.10-10.30 Wykorzystanie seksualne osób małoletnich przez duchownych w Kościele - aktualna sytuacja w Kościele powszechnym
                    i w  Kościele polskim  [o. dr A. Żak SJ ]

 10.30-11.00  Przerwa na kawę (kawiarnia)

 11.00-12.15  Kapłan - sprawca wykorzystania seksualnego - E. Kusz (sala papieska)

 12.30            Obiad (restauracja)

 15.00-17.30  Prewencja, czyli jak zapobiegać  - A. Żak SJ i E. Kusz (sala papieska)

 16.00-16.30  Przerwa

 18.00  Nieszpory z Godziną czytań (bazylika)

 19.00  Kolacja (restauracja)

 

ŚRODA, 07 listopada

 7.00  Msza z Jutrznią (bazylika)

 8.00  Śniadanie (restauracja)

 09.30-12.00  Formacja ku dojrzałemu ojcostwu kapłana-zakonnika [o. prof. dr hab. Józef Augustyn SJ]

 10.30-11.00  Przerwa na kawę (kawiarnia)

 12.30  Obiad (restauracja)

 15.00 - 17.30       Ochrona dzieci i młodzieży przed przestępstwami popełnianymi przez duchownych przeciwko VI przykazaniu Dekalogu – aspekt prawny. - Ks. prof. dr hab. Piotr Majer, UPJPII, (sala papieska)      

 16.00-16.30 Przerwa

 18.00  Nieszpory z Godziną czytań (bazylika)

 19.00  Kolacjo-rekreacja (restauracja)

 

CZWARTEK, 08 listopada

 7.00  Msza z Jutrznią (bazylika)

 8.00  Śniadanie (restauracja)

 9.00-11.30 Spotkania w grupach prowincjalnych z ministrami prowincjalnymi (m-sca wyznaczone)

12.00  Obiad (restauracja)

Prowincja Św. Jadwigi
Provincie sv. Vaclava
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Prowincja Michała Archanioła
Provincia Najsvatejsieho Spasitela