Dokumenty kościoła

Jan Paweł II – Pastores Dabo Vobis

Jan Paweł II – Vita Consecrata

Kongregacja Instytutów Życia Konsekrowanego – Rozpocząć na nowo od Chrystusa

Kongregacja Instytutów Życia Konsekrowanego – Życie braterskie we wspólnocie – Congregavit nos In unum Christi amor

Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Kuria Generalna
Bernardyni
Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Prowincja Michała Archanioła