Dokumenty kościoła

Jan Paweł II – Pastores Dabo Vobis

Jan Paweł II – Vita Consecrata

Kongregacja Instytutów Życia Konsekrowanego – Rozpocząć na nowo od Chrystusa

Kongregacja Instytutów Życia Konsekrowanego – Życie braterskie we wspólnocie – Congregavit nos In unum Christi amor

Prowincja Św. Jadwigi
Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Prowincja Wniebowzięcia NMP
Prowincja Michała Archanioła
Prowincja Matki Bożej Anielskiej