Dokumenty kościoła

Jan Paweł II – Pastores Dabo Vobis

Jan Paweł II – Vita Consecrata

Kongregacja Instytutów Życia Konsekrowanego – Rozpocząć na nowo od Chrystusa

Kongregacja Instytutów Życia Konsekrowanego – Życie braterskie we wspólnocie – Congregavit nos In unum Christi amor

Bernardyni
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Provincie sv. Vaclava
Prowincja Michała Archanioła
Prowincja Wniebowzięcia NMP