Prowincja Wniebowzięcia NMP
Provincie sv. Vaclava
Kuria Generalna
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Provincia Najsvatejsieho Spasitela