Prowincja Michała Archanioła
Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Prowincja Wniebowzięcia NMP
Prowincja Św. Franciszka
Prowincja Matki Bożej Anielskiej