Prowincja Michała Archanioła
Prowincja Wniebowzięcia NMP
Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Bernardyni