Dokumenty zakonu
Bernardyni
Prowincja Wniebowzięcia NMP
Prowincja Św. Franciszka
Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Provincie sv. Vaclava