Dokumenty zakonu
Prowincja Wniebowzięcia NMP
Provincie sv. Vaclava
Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Bernardyni
Prowincja Michała Archanioła