Dokumenty zakonu
Prowincja Wniebowzięcia NMP
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Bernardyni
Provincie sv. Vaclava
Prowincja Św. Franciszka