Prowincja Św. Jadwigi
Prowincja Św. Franciszka
Prowincja Wniebowzięcia NMP
Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Provincie sv. Vaclava