Prowincja Wniebowzięcia NMP
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Prowincja Michała Archanioła
Bernardyni
Prowincja Św. Jadwigi