Bernardyni
Prowincja Wniebowzięcia NMP
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Provincie sv. Vaclava
Provincia Najsvatejsieho Spasitela