Prowincja Św. Franciszka
Prowincja Św. Jadwigi
Bernardyni
Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Prowincja Michała Archanioła