Prowincja Wniebowzięcia NMP
Kuria Generalna
Prowincja Św. Jadwigi
Provincie sv. Vaclava
Prowincja Św. Franciszka