Prowincja Wniebowzięcia NMP
Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Prowincja Św. Jadwigi
Bernardyni
Prowincja Michała Archanioła