Junioryści 2017
Provincie sv. Vaclava
Kuria Generalna
Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Prowincja Michała Archanioła
Prowincja Św. Jadwigi