Junioryści 2017
Prowincja Św. Jadwigi
Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Provincie sv. Vaclava
Bernardyni
Prowincja Św. Franciszka