Junioryści 2017
Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Prowincja Św. Franciszka
Provincie sv. Vaclava
Kuria Generalna
Prowincja Św. Jadwigi