Kapituła Namiotów / Asyż 2009

15-18.04.2009

Bernardyni
Prowincja Św. Jadwigi
Provincie sv. Vaclava
Prowincja Św. Franciszka
Prowincja Michała Archanioła