Kongres / Asyż 2013
Prowincja Św. Franciszka
Bernardyni
Kuria Generalna
Prowincja Wniebowzięcia NMP
Provincie sv. Vaclava