Kongres / Asyż 2013
Prowincja Św. Franciszka
Prowincja Michała Archanioła
Prowincja Wniebowzięcia NMP
Bernardyni
Prowincja Św. Jadwigi