Kongres / Asyż 2013
Prowincja Św. Franciszka
Provincie sv. Vaclava
Prowincja Św. Jadwigi
Bernardyni
Provincia Najsvatejsieho Spasitela