Kongres / Asyż 2013
Prowincja Michała Archanioła
Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Prowincja Wniebowzięcia NMP
Prowincja Św. Jadwigi
Bernardyni