Kongres sekretarzy FiS / Jerozolima 2011
Prowincja Św. Franciszka
Prowincja Św. Jadwigi
Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Provincie sv. Vaclava
Bernardyni