Międzyreligijne sympozjum naukowe / Katowice 2011
Prowincja Św. Franciszka
Prowincja Michała Archanioła
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Bernardyni
Provincia Najsvatejsieho Spasitela