Międzyreligijne sympozjum naukowe / Katowice 2011
Prowincja Michała Archanioła
Bernardyni
Kuria Generalna
Prowincja Wniebowzięcia NMP
Prowincja Matki Bożej Anielskiej