Probacja 2016 / Toruń
Prowincja Św. Jadwigi
Prowincja Św. Franciszka
Provincie sv. Vaclava
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Bernardyni