Probacja 2016 / Toruń
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Bernardyni
Prowincja Św. Jadwigi
Prowincja Wniebowzięcia NMP
Provincia Najsvatejsieho Spasitela