Probacja 2016 / Toruń
Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Prowincja Wniebowzięcia NMP
Bernardyni
Kuria Generalna
Prowincja Św. Jadwigi