Probacja 2016 / Toruń
Prowincja Św. Jadwigi
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Prowincja Św. Franciszka
Bernardyni
Kuria Generalna