Probacja 2016 / Toruń
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Prowincja Wniebowzięcia NMP
Bernardyni
Prowincja Św. Jadwigi
Provincie sv. Vaclava