Probacja 2016 / Toruń
Prowincja Św. Jadwigi
Prowincja Św. Franciszka
Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Prowincja Michała Archanioła
Prowincja Matki Bożej Anielskiej