Probacja 2016 / Toruń
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Prowincja Św. Franciszka
Kuria Generalna
Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Prowincja Michała Archanioła