Probacja 2016 / Toruń
Bernardyni
Prowincja Michała Archanioła
Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Prowincja Św. Franciszka
Prowincja Matki Bożej Anielskiej