Probacja 2016 / Toruń
Prowincja Wniebowzięcia NMP
Kuria Generalna
Prowincja Św. Jadwigi
Prowincja Michała Archanioła
Provincie sv. Vaclava