Probacja 2016 / Toruń
Kuria Generalna
Provincie sv. Vaclava
Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Prowincja Wniebowzięcia NMP
Prowincja Michała Archanioła