Probacja 2016 / Toruń
Prowincja Wniebowzięcia NMP
Prowincja Michała Archanioła
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Prowincja Św. Jadwigi
Prowincja Św. Franciszka