Probacja 2016 / Toruń
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Kuria Generalna
Provincie sv. Vaclava
Prowincja Michała Archanioła
Prowincja Św. Franciszka