Probacja 2016 / Toruń
Prowincja Św. Jadwigi
Bernardyni
Prowincja Michała Archanioła
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Provincia Najsvatejsieho Spasitela