Probacja 2016 / Toruń
Prowincja Św. Franciszka
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Kuria Generalna
Provincie sv. Vaclava
Bernardyni