Probacja 2016 / Toruń
Prowincja Wniebowzięcia NMP
Prowincja Św. Franciszka
Kuria Generalna
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Prowincja Św. Jadwigi