Probacja 2017
Bernardyni
Provincie sv. Vaclava
Prowincja Św. Franciszka
Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Prowincja Michała Archanioła