Probacja 2017
Bernardyni
Provincie sv. Vaclava
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Prowincja Św. Jadwigi
Prowincja Michała Archanioła