Probacja 2017
Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Bernardyni
Provincie sv. Vaclava
Prowincja Św. Jadwigi
Prowincja Św. Franciszka