Probacja 2017
Prowincja Św. Jadwigi
Bernardyni
Provincie sv. Vaclava
Prowincja Wniebowzięcia NMP
Prowincja Matki Bożej Anielskiej