Probacja / Dursztyn 2007

29.06-8.07.2007

Prowincja Św. Franciszka
Prowincja Wniebowzięcia NMP
Prowincja Św. Jadwigi
Kuria Generalna
Bernardyni