Probacja / Dursztyn 2007

29.06-8.07.2007

Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Prowincja Św. Franciszka
Bernardyni
Prowincja Wniebowzięcia NMP
Prowincja Michała Archanioła