Probacja / Dursztyn 2007

29.06-8.07.2007

Kuria Generalna
Prowincja Michała Archanioła
Prowincja Wniebowzięcia NMP
Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Provincie sv. Vaclava