Probacja / Dursztyn 2008

27.06-11.07.2008

Prowincja Św. Jadwigi
Bernardyni
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Provincie sv. Vaclava
Prowincja Michała Archanioła