Probacja / Dursztyn 2008

27.06-11.07.2008

Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Prowincja Wniebowzięcia NMP
Provincie sv. Vaclava
Prowincja Św. Jadwigi
Prowincja Św. Franciszka