Probacja / Góra św. Anny 2010

26.06-10.07.2010

Prowincja Św. Jadwigi
Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Kuria Generalna
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Bernardyni