Probacja / Góra św. Anny 2010

26.06-10.07.2010

Prowincja Św. Franciszka
Prowincja Św. Jadwigi
Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Provincie sv. Vaclava
Prowincja Wniebowzięcia NMP