Probacja / Góra św. Anny / 28.06.2011
Prowincja Michała Archanioła
Prowincja Wniebowzięcia NMP
Prowincja Św. Franciszka
Bernardyni
Prowincja Matki Bożej Anielskiej