Probacja / Góra św. Anny / 26.06.2011
Prowincja Św. Jadwigi
Kuria Generalna
Prowincja Michała Archanioła
Prowincja Św. Franciszka
Prowincja Matki Bożej Anielskiej