Probacja / Góra św. Anny / 26.06.2011
Prowincja Św. Franciszka
Bernardyni
Kuria Generalna
Prowincja Św. Jadwigi
Provincie sv. Vaclava