Probacja / Góra św. Anny / 27.06.2011
Prowincja Św. Franciszka
Prowincja Wniebowzięcia NMP
Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Prowincja Św. Jadwigi
Prowincja Matki Bożej Anielskiej