Probacja / Góra św. Anny / 27.06.2011
Prowincja Wniebowzięcia NMP
Kuria Generalna
Prowincja Michała Archanioła
Prowincja Św. Jadwigi
Provincia Najsvatejsieho Spasitela