Probacja / Góra św. Anny / 28.06.2011
Kuria Generalna
Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Provincie sv. Vaclava
Prowincja Św. Jadwigi
Prowincja Wniebowzięcia NMP