Probacja / Góra św. Anny / 28.06.2011
Kuria Generalna
Prowincja Św. Franciszka
Prowincja Św. Jadwigi
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Prowincja Michała Archanioła