Probacja / Skępe 2009

27.06-11.07.2009

Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Prowincja Św. Franciszka
Prowincja Św. Jadwigi
Prowincja Wniebowzięcia NMP
Provincie sv. Vaclava