Probacja / Skępe 2009

27.06-11.07.2009

Prowincja Wniebowzięcia NMP
Prowincja Św. Jadwigi
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Provincie sv. Vaclava
Provincia Najsvatejsieho Spasitela