Rekolekcje dla formatorów / Góra św. Anny 2010

15-20.11.2010

Bernardyni
Prowincja Św. Jadwigi
Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Provincie sv. Vaclava
Kuria Generalna