Rekolekcje dla formatorów / Kalwaria Zebrzydowska 2012
Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Prowincja Św. Franciszka
Provincie sv. Vaclava
Prowincja Św. Jadwigi
Prowincja Wniebowzięcia NMP