Rekolekcje dla formatorów / Kalwaria Zebrzydowska 2012
Provincie sv. Vaclava
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Prowincja Michała Archanioła
Prowincja Wniebowzięcia NMP