Rekolekcje dla formatorów / Kalwaria Zebrzydowska 2012
Provincie sv. Vaclava
Prowincja Michała Archanioła
Prowincja Św. Franciszka
Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Prowincja Wniebowzięcia NMP