Rekolekcje dla formatorów / La Verna 2007

05-10.11.2007

Provincie sv. Vaclava
Kuria Generalna
Prowincja Michała Archanioła
Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Prowincja Św. Jadwigi