Rekolekcje dla formatorów / La Verna 2007

05-10.11.2007

Kuria Generalna
Prowincja Wniebowzięcia NMP
Prowincja Michała Archanioła
Prowincja Św. Franciszka
Provincie sv. Vaclava