Rekolekcje dla formatorów / La Verna 2007

05-10.11.2007

Prowincja Św. Franciszka
Prowincja Wniebowzięcia NMP
Prowincja Michała Archanioła
Bernardyni
Provincie sv. Vaclava