Rekolekcje dla formatorów / La Verna 2007

05-10.11.2007

Provincie sv. Vaclava
Prowincja Św. Franciszka
Prowincja Św. Jadwigi
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Provincia Najsvatejsieho Spasitela