Rekolekcje dla formatorów / Leżajsk 2005

14-19.11.2005

Provincie sv. Vaclava
Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Prowincja Michała Archanioła
Prowincja Wniebowzięcia NMP
Prowincja Św. Jadwigi