Sesja franciszkańska / Kraków 2011
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Bernardyni
Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Prowincja Wniebowzięcia NMP
Prowincja Św. Jadwigi