Sesja franciszkańska / Kraków 2011
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Prowincja Św. Franciszka
Prowincja Wniebowzięcia NMP
Prowincja Św. Jadwigi
Provincia Najsvatejsieho Spasitela