Sesja franciszkańska / Kraków 2011
Prowincja Św. Franciszka
Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Prowincja Wniebowzięcia NMP
Prowincja Św. Jadwigi