Spotkanie juniorystów / Dursztyn 2007

21-24.05.2007

Prowincja Michała Archanioła
Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Provincie sv. Vaclava
Prowincja Św. Franciszka
Prowincja Wniebowzięcia NMP