Spotkanie juniorystów / Dursztyn 2007

21-24.05.2007

Kuria Generalna
Prowincja Wniebowzięcia NMP
Provincie sv. Vaclava
Bernardyni
Prowincja Św. Franciszka