Spotkanie gwardianów / Kalwaria Zebrzydowska 2010

22-25.11.2010

Bernardyni
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Kuria Generalna
Prowincja Św. Franciszka
Prowincja Michała Archanioła