Spotkanie gwardianów / Kalwaria Zebrzydowska 2010

22-25.11.2010

Prowincja Św. Franciszka
Prowincja Michała Archanioła
Kuria Generalna
Provincie sv. Vaclava
Prowincja Matki Bożej Anielskiej