Spotkanie juniorystów 2016
Prowincja Michała Archanioła
Prowincja Św. Jadwigi
Bernardyni
Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Prowincja Matki Bożej Anielskiej