Spotkanie juniorystów / Chorzów 2008

02-05.06.2008

Prowincja Wniebowzięcia NMP
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Prowincja Św. Franciszka
Bernardyni
Prowincja Michała Archanioła