Spotkanie juniorystów / Chorzów 2008

02-05.06.2008

Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Provincie sv. Vaclava
Kuria Generalna
Prowincja Michała Archanioła
Provincia Najsvatejsieho Spasitela