Spotkanie juniorystów / Chorzów 2008

02-05.06.2008

Prowincja Wniebowzięcia NMP
Prowincja Św. Jadwigi
Bernardyni
Provincie sv. Vaclava
Prowincja Św. Franciszka