Spotkanie juniorystów / Chorzów 2008

02-05.06.2008

Provincie sv. Vaclava
Prowincja Św. Jadwigi
Kuria Generalna
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Prowincja Wniebowzięcia NMP