Spotkanie juniorystów / Chorzów 2008

02-05.06.2008

Kuria Generalna
Prowincja Św. Jadwigi
Bernardyni
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Provincie sv. Vaclava