Spotkanie juniorystów / Chorzów 2008

02-05.06.2008

Prowincja Św. Jadwigi
Bernardyni
Prowincja Św. Franciszka
Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Prowincja Wniebowzięcia NMP