Spotkanie juniorystów / Cieszyn 2011

30.05-2.06.2011

Provincie sv. Vaclava
Prowincja Św. Jadwigi
Prowincja Michała Archanioła
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Prowincja Wniebowzięcia NMP