Spotkanie juniorystów / Dursztyn 2007

21-24.05.2007

Kuria Generalna
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Bernardyni
Provincie sv. Vaclava
Prowincja Św. Franciszka