Spotkanie juniorystów / Dursztyn 2007 / Białka Tatrzańska

23.05.2007

Kuria Generalna
Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Provincie sv. Vaclava
Bernardyni
Prowincja Michała Archanioła