Spotkanie juniorystów / Dursztyn 2007 / Ludźmierz

24.05.2007

Prowincja Św. Franciszka
Prowincja Michała Archanioła
Provincie sv. Vaclava
Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Kuria Generalna