Spotkanie juniorystów / Dursztyn 2007 / Ludźmierz

24.05.2007

Kuria Generalna
Prowincja Wniebowzięcia NMP
Provincie sv. Vaclava
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Provincia Najsvatejsieho Spasitela