Spotkanie juniorystów / Duszniki 2006

29.05-02.06 2006

Kuria Generalna
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Prowincja Wniebowzięcia NMP
Prowincja Św. Franciszka
Prowincja Michała Archanioła