Spotkanie juniorystów / Duszniki 2006

29.05-02.06 2006

Prowincja Wniebowzięcia NMP
Bernardyni
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Prowincja Św. Franciszka
Prowincja Michała Archanioła