Spotkanie juniorystów / Duszniki 2006

29.05-02.06 2006

Provincie sv. Vaclava
Prowincja Wniebowzięcia NMP
Prowincja Michała Archanioła
Prowincja Św. Franciszka
Provincia Najsvatejsieho Spasitela