Spotkanie juniorystów / Duszniki 2006

29.05-02.06 2006

Prowincja Św. Franciszka
Prowincja Św. Jadwigi
Bernardyni
Prowincja Michała Archanioła
Prowincja Matki Bożej Anielskiej