Spotkanie juniorystów / Warszawa 2010

17-20.05.2010

Prowincja Wniebowzięcia NMP
Bernardyni
Prowincja Św. Jadwigi
Prowincja Michała Archanioła
Provincie sv. Vaclava