Spotkanie juniorystów / Warszawa 2010

17-20.05.2010

Prowincja Św. Franciszka
Prowincja Wniebowzięcia NMP
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Bernardyni
Provincia Najsvatejsieho Spasitela